OVER HET PROCES

OVER HET PROCES

In elke stad kunnen ca. 100 burgers deelnemen aan een debat over zelfrijdend vervoer. Gedurende de dag worden een aantal discussierondes gehouden. Elke ronde start met een toelichtende video over hoe zelfrijdend vervoer impact kan hebben op onze levens

Er worden tafels van 5 a 6 personen gevormd, begeleid door een facilitator. Iedereen kan vrijelijk zijn/haar mening geven. Dankzij deze prettige en overzichtelijke sfeer kunt u zich deelnemer en mede-bepaler voelen van de besluitvorming.

Ook online kunnen mensen deelnemen aan het debat. Dit kan vanaf de start van het fysieke debat tot een maand erna. Iedereen krijgt toegang tot het informatiemateriaal

Alle data zullen worden verzameld, waarna deze gepresenteerd zullen worden aan de beslissingsmakers in uw stad. De informatie zal ook openbaar worden gemaakt voor iedereen.

In januari 2018 begon Missions Publiques een nationaal debat over zelfrijdend vervoer in vijf franse steden. 360 burgers discussieerden toen over zelfrijdend vervoer. Bekijk hier de video.

In augustus 2017 heeft CSPO (Consortium for Science, Policy and Outcomes – lead by Arizona State University), in partnership met Missions Publiques een aantal bugerdebatten gehouden in Maryland en Baltimore.

WIL JIJ DEELNEMEN AAN DIT PROCES?
DOOE MEE AAN EN DEBAT BIJ JOU IN DE BUURT!

VRAGEN? LEES ONZE FAQ’S
MEER INFORMATIE OVER HET DEBAT